Tjänstehundstävlingar

Många har någon gång stött på en polishund eller militärhund och oftast är det en schäfer eller belgisk vallhund och de är hårt arbetande hundar, men de många inte vet är att de regelbundet ordnas tjänstehundstävlingar där dessa hundar verkligen får visa vad de går för. Inom hundvärlden finns det ofantligt många hundsporter och inom grenen tjänstehundstävlingar finns följande grenar bevakning, räddning, spår, sök, narkotikasök, skydd, saksök, personsök och drag. För att benämnas som tjänstehund ska det vara en brukshund som arbetar inom polisen, militären, bevakningstjänsten, tullen, kriminalvården eller räddningstjänsten. När det kommer till grenen bevakning så innebär det kortfattat att tävlingen består av ett lydnadsmoment som till exempel att hunden ska kunna krypa sex meter på kommando.

När lydnadsmomentet är klart fortsätter tävlingen med en patrulldel där hunden testas under tre olika delmoment. I grenen räddning så tävlar hunden genom olika delmoment men kortfattat så ska hunden söka efter figuranter eller saker vid olika typer av miljöer och störningar. I nästa gren spår är det samma upplägg som i grenen bevakning, det vill säga att tävlingen börjar med ett lydnadsmoment och avslutas med ett specialmoment och i spår så går specialmomentet ut på att spåra en person i lina och under spåret samtidigt ta upp ett antal apporter.

Nästa gren sök har samma upplägg med ett lydnadsmoment för att sedan avsluta med ett specialmoment. I sök består specialmomentet av att hunden ska kunna hitta en gömd person utan att några spår är utlagda. Nästa gren skydd har också ett lydnadsmoment följt av ett specialmoment. I skydd går specialmomentet i tävlingen ut på att hunden ska kunna skydda sig själv och sin förare mot angripare. När det kommer till grenen narkotikasök skiljer det sig något från de tidigare grenarna, hunden ska söka efter gömd narkotika i olika typer av miljöer, som till exempel mörker, det förekommer även störningar under tävlingen. Sista grenen är drag och inom drag finns det olika typer av tävlingar till exempel barmarksdrag. Det går kortfattat ut på att hunden ska dra en pulka eller liknande mellan en viss sträcka på kortast möjligast tid.

När tävlingarna för tjänstehundar anordnas

När tävlingarna för tjänstehundar anordnas

Under sommaren anordnas nästan alla tävlingar det är egentligen bara draghundstävlingarna som utförs på vintern. De vanligaste arrangörerna är polisens hundförarförbund, IPO och brukshundsklubben. IPO är internationella prövningsordningen och anordnar bland annat skydd, alla tävlingar som IPO håller i är öppna för allmänheten och civila hundar får givetvis delta. Polisens hundförarförbund håller i polishunds-SM som är en väldigt populär tävling med många deltagare.

De anordnar även narkotika-SM för narkotikahundar och detta är den enda tävlingen för att söka narkotika men även den är väldigt uppskattad. Brukshundsklubben anordnad tjänstehundsmästerskap för försvarsmaktens hundar inom bevakning och räddning, här är det enbart hundar som arbetar inom Försvarsmakten som får delta. Tjänstehundar bär mycket ansvar på deras axlar och är väldigt hårt arbetande hundar och att se dessa hundar under tävlingarna där de får visa deras speciella färdigheter kan vara en fantastisk uppvisning och kul för hela familjen att se på. På brukshundklubbens hemsida kan du se när nästa tjänstehundstävling går av stapeln.